ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

post1

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Διαζευγμένων Γονέων

  • Η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των γονέων στην νέα πραγματικότητα
  • Αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών
  • Τόνωση της αυτοεκτίμησης και της διεκδικητικότητας των μελών
  • Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

post1

Συμβουλευτική  Προσωπικής Ανάπτυξης

Αναπτύξτε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Αυτοεκτίμηση Σας

Αποκτήστε ΚΙΝΗΤΡΑ

Στην  εποχή της κρίσης και της αβεβαιότητας αποτελεί ανάγκη να αναζητήσουμε τρόπους να διαχειριστούμε την κάθε μορφή κρίσης που προκύπτει στην οικογένεια μας και στον