ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πως θα πετύχετε στις πανελλαδικές

Πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
Κατά την απάντηση ενός θέματος, πρέπει με προσοχή να σημειώνονται σωστά οι αριθμοί των ερωτημάτων του (λόγου χάρη, Θέμα 2ο, Α.), κυρίως όταν αυτά δεν απαντώνται με τη σειρά που δίνονται στις εκφωνήσεις.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο οδηγός αυτός βασίζεται σε στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών (ΟΕΦΕ) και περιέχει

  • τεχνικές μελέτης,
  • τεχνικές συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της μελέτης,
  • σωστή οργάνωση του χρόνου,
  • τεχνικές επανάληψης και
  • τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν οι μαθητές να μελετήσουν σωστά.