Η εισαγωγή όλων των μαθητών στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασίες δεξιοτήτων στα τέλη Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους, στα παρακάτω μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα
  • Μαθηματικά

Οι μαθητές αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικά με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας 150 λεπτών.

Στα Πρότυπα Λύκεια εισάγονται οι μαθητές που αποφοιτούν από τα Πρότυπα Γυμνάσια. Αν υπάρξουν κενές θέσεις καλύπτονται κατόπιν ειδικών εξετάσεων

Ειδικότερα εξετάζονται :

  • Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην ανάγνωση, στην Κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, δοκίμια) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
  • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.
  • Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων έχουν την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
  • Τα γραπτά βαθμολογούνται με άριστα τα 100 μόρια (50 μόρια ανά γνωστικό πεδίο).
  • Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές εξετάζονται, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους.
  • Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές θεωρούνται επιλαχόντες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.