«ΜΑΖΙ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ..»

PAROYSIASHΜαθαίνουμε στους μαθητές να οργανώνουν τον χρόνο μελέτης τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο τους απομένει χρόνος για παιχνίδι, στοιχείο απαραίτητο για την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και της υπευθυνότητας του μαθητή.

Με σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε παιδιού, αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα οι ιδιαιτερότητές του. Έμπειροι δάσκαλοι βοηθούν τους μαθητές να διαβάζουν τα μαθήματα τους, τους εξηγούν τις απορίες τους, συμπληρώνουν με υποστηρικτικό υλικό τις ενότητες τόσο της Γλώσσας όσο και των Μαθηματικών, προετοιμάζοντας τους για το Γυμνάσιο. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια της Έκφρασης – Έκθεσης και γι΄ αυτό το μάθημα αυτό διδάσκεται ξεχωριστά.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ :

  • γνωστική επάρκεια των μαθητών μας.
  • καλλιέργεια κριτικής ικανότητας .
  • διαμόρφωση αυτοδύναμων μαθητών με τη διδασκαλία της μεθοδολογίας μελέτης και την εξάσκηση σε στρατηγικές μάθησης.
  • κατανόηση γλωσσικών και μαθηματικών εννοιών μέσω φύλλων εργασίας.
  • έμφαση στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στην ηλικία κάθε παιδιού.