KANONES LEITOYRGIASO Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί τη συμφωνία ανάμεσα στα 3 μέρη που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική επιτυχία του μαθητή: το «Αναγνωστήριο», τους Γονείς και τέλος τον ίδιο τον Μαθητή, που αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή.

Η πολύχρονη εκπαιδευτική μας εμπειρία, έχει αποδείξει ότι η δέσμευση στις Αρχές & στους Κανόνες που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, είναι η κρισιμότερη προϋπόθεση στον κοινό μας στόχο: την επιτυχία και την πρόοδο του μαθητή.

Αυτή είναι και η αληθινή επιβράβευση και ανταμοιβή στον καθημερινό μόχθο του μαθητή & της δασκάλας του από τη μία μεριά και τις θυσίες των Γονέων από την άλλη.

A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.Το «Αναγνωστήριο» λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή.

2. Καθημερινά οι μαθητές μας θα πρέπει να φέρνουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Στις περιπτώσεις που στα παιδιά μένει ελεύθερος χρόνος, κατά την διάρκεια της καθημερινής τους μελέτης, φροντίζουμε να την αξιοποιούμε για επαναλήψεις.

3. Η συμμετοχή των μαθητών στα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα (μια Κυριακή το μήνα ) είναι υποχρεωτική.

4. Το σχολικό πρόγραμμα κάθε μαθητή, θα πρέπει να κατατίθεται στην Διεύθυνση με την εγγραφή του, καθώς επίσης να αναφέρονται έγκαιρα οι οποιεσδήποτε αλλαγές του προγράμματος κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

7. Παρακαλούμε να διαβάζετε και να υπογράφετε πάντα το Τετράδιο Επικοινωνίας, για να διασφαλίσουμε την σωστή και καθημερινή ενημέρωση σας για την πρόοδο του παιδιού σας.

8. Για την ομαλή λειτουργία του χώρου, οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται και να παραλαμβάνονται στην ώρα τους. Τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται για την καθημερινή προσέλευση τους ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχουν σχολείο, ώστε να επωφελούνται από τις επαναλήψεις.

9. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τις ημέρες και ώρες που τα παιδιά θα πρέπει να φεύγουν νωρίτερα εξαιτίας των μαθημάτων τους στις ξένες γλώσσες ή άλλες δραστηριότητες. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπουμε στους μαθητές μας να φεύγουν νωρίτερα παρά μόνο αν μας έχετε ειδοποιήσει εγκαίρως είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του τετραδίου επικοινωνίας.

10. Το «Αναγνωστήριο» παραμένει κλειστό τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο Ετήσιο προγραμματισμό που σας παραδίδεται ταυτόχρονα με την εγγραφή του μαθητή. Τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά.

11. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πιαστεί να γράφει ή να καταστρέφει τον χώρο, θα ειδοποιούνται οι γονείς του οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

B.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

1.Οικονομικές

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται την 1η ή 15η κάθε μήνα, αναλόγως με την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή. Εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος καθυστέρησης, ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία και να ορίσει την ημερομηνία καταβολής τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, η εξόφληση του τρέχοντος μήνα γίνεται με την παραπάνω συλλογιστική.

Λυπούμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των διδάκτρων πέραν της μίας εβδομάδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του κηδεμόνα, είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε την παρακολούθηση του μαθητή .

Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης, οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν τη Διεύθυνση τις 10 πρώτες μέρες στην αρχή κάθε μήνα, συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο μήνας χρεώνεται κανονικά. Καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Η συνέπειά σας μας βοηθά να εστιάζουμε απερίσπαστοι στο καθημερινό μας έργο.

Εκπτώσεις
Παρέχεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα του μικρότερου αδερφού, εφόσον η εγγραφή γίνεται στα ολοκληρωμένα πακέτα εκπαίδευσης. Η έκπτωση παρέχεται στον τελευταίο μήνα φοίτησης των μαθητών, όπου το συγκεκριμένο ποσό αφαιρείται από τα μηνιαία δίδακτρα.

2.Ενημερώσεις Προόδου στους Γονείς

Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη συνέπεια και την προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητής η τακτική επικοινωνία των γονέων μαζί μας. Άλλωστε μέσα από τη συνεργασία μας ο μαθητής αναμένει την επιβράβευση των προσπαθειών του αλλά και τις προτάσεις μας για τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να κάνει.

Ενημερώσεις Γονέων πραγματοποιούνται:

Τακτικές, σύμφωνα με το προγραμματισμό συναντήσεων που σας παραδίδεται με την εγγραφή του μαθητή.
Εκτάκτως, μέσω:
i. αιτήματος του Γονέα και κατάλληλου προγραμματισμού της Γραμματείας .
ii. της δασκάλας του μαθητή, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους Γονείς.
Η προσέλευση στις τακτικές ενημερώσεις γονέων γίνεται σε προσωπικά ραντεβού με συγκεκριμένη ώρα με τις δασκάλες, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις.