Με τις Προσομοιώσεις Εξετάσεων οι μαθητές

  • εξοικειώνονται με τη διαδικασία των εξετάσεων
  • μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο τους, τηρώντας αυστηρά τις 2,5 ώρες της εξέτασης
  • μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το άγχος τους

Τα θέματα των προσομοιώσεών μας σχεδιάζονται από το ακαδημαϊκή ομάδα του «ΕΠΙΛΕΓΩ ΠΡΟΤΥΠΟ» και είναι απολύτως σύμφωνα με το ύφος και τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων που εξετάζονται κάθε χρόνο.

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούμε 5 διαγωνίσματα Προσομοίωσης τεχνικής διαχείρισης χρόνου, αποκλειστικά για τους μαθητές μας:

– Τα δύο διεξάγονται στους φυσικούς χώρους των Φροντιστηρίων μας.

– Τα υπόλοιπα τρία στους χώρους των ιδιωτικών Σχολείων «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» Ελληνικού και Πειραιά το οποίο μέσα από τις εξετάσεις αυτές προσφέρει και τις ακαδημαϊκές του υποτροφίες για το επόμενο σχολικό έτος.

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές βιώνουν πλήρως την πραγματική εμπειρία της εξέτασης.

Η εμπειρία των προσομοιώσεων έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύτιμη και εξαιρετικά βοηθητική για τους μαθητές, που αποκτούν την απαραίτητη εξοικείωση με τη διαδικασία.