Η προετοιμασία των μαθητών μας γίνεται στους χώρους των εκπαιδευτηρίων μας από την πιστοποιημένη εκπαιδευτική μας ομάδα μέσω του εκπαιδευτικού μας υλικού (βιβλία και εκπαιδευτική πλατφόρμα) που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στους μαθητές μας

Τα μαθήματα είναι δύο δίωρα εβδομαδιαίως: το πρώτο δίωρο (Μαθηματικά και Κατανόηση κειμένου) διεξάγεται δια ζώσης στους χώρους των φροντιστηρίων μας και αναφέρεται στην παράδοση της ύλης, ασκήσεις που λύνονται σε συνεργασία μαθητή και καθηγητή καθώς και στην ανάθεση εργασιών που πρέπει να παραδώσει ο μαθητής στο επόμενο μάθημα φυσικής παρουσίας. Τα τμήματα μας είναι έως πέντε μαθητές αυστηρά.

Το δεύτερο δίωρο (Μαθηματικά και Κατανόηση κειμένου) διεξάγεται διαδικτυακά σε σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Edu Practice σε αυστηρά 5μελή τμήματα. Στο δίωρο αυτό γίνεται εμπέδωση της μαθησιακής ενότητας που είχε διδαχθεί ο μαθητής στο μάθημα της φυσικής παρουσίας που έχει προηγηθεί και λύνει με τους καθηγητές ασκήσεις ίδιου βαθμού δυσκολίας με το υλικό που πρέπει να προετοιμάσει στο επόμενο μάθημα φυσικής παρουσίας.

Λόγω των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες κάθε ώρα που για κάποιο σημαντικό λόγο δεν πραγματοποιείται (αργίες, αρρώστιες κλπ.) αναπληρώνεται την ίδια εβδομάδα με χρήση της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας. Με τον παραπάνω τρόπο οι μαθητές μας ξεκινούν και ολοκληρώνουν ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Όλα τα μαθήματα μας, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, γίνονται από πιστοποιημένους καθηγητές Μαθηματικούς και Φιλολόγους αντίστοιχα.