Η Μαθητευόμενη αριστεία αποτελεί μία διαβαθμισμένη προετοιμασία των μαθητών Δ’ & Ε’ τάξης, στα Μαθηματικά και την Γλώσσα. Απευθύνεται σε όσους γονείς έχουν αγωνία για το επίπεδο γνώσεων που λαμβάνουν οι μαθητές στο Σχολείο ώστε να θεμελιώνουν τις μελλοντικές απαιτήσεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Για αυτό διευρύνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύοντας την Αριστεία τους μέσω:

  • Εξάσκησης σε πρωτότυπα Μαθηματικά προβλήματα και επίλυση σύνθετων θεμάτων με πολλούς τρόπους.
  • Ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης γεωμετρικών θεμάτων.
  • Εμβάθυνση σε ποικίλα είδη κειμένων, όπως άρθρα, δοκίμια και λογοτεχνικά κείμενα.
  • Δημιουργική γραφή σε δικά τους κείμενα ώστε να βελτιώνεται η ικανότητα παραγωγής λόγου.

Στο τέλος κάθε τάξης, θα έχει γίνει ήδη εισαγωγή στην επόμενη. Οι μαθητές στην Στ’ Τάξη θα είναι άριστα προετοιμασμένοι να δώσουν εξετάσεις για Πρότυπα Γυμνάσια και υποτροφίες Ιδιωτικών σχολείων αλλά κυρίως να ανταποκριθούν με επιτυχία στην βαθμίδα του Γυμνασίου. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν, θα είναι μονίμως ένα βήμα πιο μπροστά από όλους τους συμμαθητές τους!