Τα Φροντιστήρια ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ σας προσφέρουν – σε αποκλειστικότητα στην Πετρούπολη και το Περιστέρι – την πιο εξειδικευμένη προετοιμασία μαθητών για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία. Γνωρίστε και εσείς την μέθοδο με τις περισσότερες επιτυχίες (Επιτυχόντες Προτύπων Σχολείων) και θεμελιώστε από τώρα μαθησιακά οφέλη στα παιδιά σας για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.