Φυσικά Φροντιστήριο ! Γιατί:

1. στο Φροντιστήριο ο μαθητής διδάσκεται και από τους συμμαθητές του. Όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα σε ομάδα και αφομοιώνει περισσότερο σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
2. η ομαδικότητα είναι ένα εξαιρετικό μαθησιακό εργαλείο. Ο μαθητής παρακινείται από τους υπόλοιπους. Βάζει στόχους βλέποντας εκείνους που έχουν προχωρήσει, αλλά ξέρει ότι υπάρχουν κι άλλοι που ακολουθούν με αποτέλεσμα να αυξάνει την προσπάθειά του και την επίδοσή του.
3. συμμετέχει και προετοιμάζεται σε διαγωνίσματα εξομοίωσης και καλλιεργεί σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες, απαραίτητο εφόδιο για όλη του την ζωή.
4. ο μαθητής και οι γονείς του λαμβάνουν αξιόπιστη, έγκυρη και συγκριτική ανατροφοδότηση για το μαθησιακό του επίπεδο.
5. οι καθηγητές του Φροντιστηρίου είναι αξιόπιστοι και αξιολογούνται συνεχώς.